Política de Dades i Privacitat

1. Qui és el responsable de l'tractament de les teves dades? 

Fusió Consulting SL

Dir. postal: Carrer Ganduxer 25-27 Planta -1. 08021 Barcelona Espanya. Telèfon: +34 914 135 612

Correu electrònic: info@rentbull.es 

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable, t'informem que a Fusión Consulting SL (d'ara endavant FC) tractem les dades que ens facilites per a les següents finalitats:

Gestionar les dades dels usuaris que contacten amb FC mitjançant els formularis de la web que estan a disposició de l'usuari. Així mateix, les teves dades seran tractades per tal de gestionar les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web; així mateix, ens podrem posar en contacte amb l'usuari via telefònica, electrònica, missatgeria de WhatsApp o sms, si cal.
Atendre a les teves consultes i sol·licituds.
Realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis.
Realitzar enquestes de satisfacció i fins estadístics.
Si consents, les teves dades seran utilitzades per informar-te i te arribar periòdicament comunicacions de nous productes que puguin ser del teu interès així com oferir promocions, ofertes, concursos, convidar-te a esdeveniments o altres. Podrem enviar-aquestes informacions tant a través de mitjans impresos, com electrònics i telefònics.
Si consents, les teves dades seran utilitzades per conèixer-te millor i elaborar el teu perfil. En cas d'estar disponibles, podran incorporar-se als perfils que s'elaborin sobre tu, aquelles dades que puguis haver facilitat personalment o poden haver-se generat durant la teva utilització dels productes i serveis, informació addicional com aficions o vehicle preferit, així com l'historial de client. Aquesta acceptació no suposa la presa de decisions automatitzades. 
Si consenteixes, les teves dades personals podran ser cedides a companyies arrendadores dels vehicles que conformen part de la flota de FC amb l'única finalitat d'emplenar els requeriments de les autoritats competents davant de potencials sancions de trànsit que portin causa en infraccions comeses durant el període del lloguer del vehicle.  

3. Tipologia de dades que es tracten

En el marc de la prestació dels serveis i condicionat a les finalitats consentides per tu, tractarem les següents categories de dades: 

Dades identificatives i de contacte per exemple a títol enunciatiu, però no limitatiu: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.
Dades de preferències i aficions, si els hi hagués en el formulari que farcides,
Dades d'informació comercial, la que ens facilitis sobre les teves preferències per exemple a títol enunciatiu, però no limitatiu: el tipus de lloguer i / o lloguers en els quals estàs interessat / a, vehicle que t'interessa, etc. 

4. Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre siguin necessaris donar resposta a les peticions o sol·licituds que ens hagis fet, o relació contractual, i en qualsevol cas fins que no demanis la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de l'contracte de subscripció als serveis sol·licitats (com podrien ser un lloguer, newsletter o elaboració d'un pressupost entre d'altres).

El tractament de les seves dades per a les finalitats addicionals referides anteriorment, es basa en el consentiment que ens has prestat. No obstant això, pots retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació comercial que ens uneix. Pots retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a info@rentbull.es

6. A qui es comunicaran les vostres dades?

Únicament en el cas que hagis consentit, les teves dades també podran ser comunicades a empreses col·laboradores de FC per tal de millorar els nostres serveis i facilitar-te l'accés a altres productes a través d'avantatges i/o descomptes.

Les teves dades també podran ser cedides en els casos en què hi hagi una obligació legal.

7. Quins són els teus drets quan ens facilita les seves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits .

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació de l'tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. FC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podràs exercir aquests drets mitjançant petició enviant un correu electrònic a info@rentbull.es adjuntant una còpia del teu DNI o un altre document que acrediti la teva identitat, i indicant clarament el dret que vols exercir.

Finalment t'informem que pots dirigir davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l'tractament de les seves dades personals.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Et recordem que en el cas que ens proporcions dades relatives a una altra persona física hauràs, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-lo dels extrems continguts en la present clàusula.

9. Xarxes socials 

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per això FC hi ha creat diferents perfils.

Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que té FC en diferents Xarxes Socials. 

No obstant això, ha de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent. Per tant, és recomanable que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, així com s'asseguri escollir les preferències pel que fa a el tractament de les dades.