Fusion Consulting, SL

Ganduxerstraat 25-27, verdieping -1

08021 Barcelona

CIF: B87746921

Privacy Policy

Overeenkomstig de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat u het recht hebt op toegang, rectificatie, wijziging en annulering van uw gegevens.

Om dit te doen, hoef je alleen maar jezelf in te zetten contact Neem contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de rechten waarvoor u kiest, evenals de wijzigingen die u wilt aanbrengen.