Gegevens- en privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

Enkele reis huurauto SL

Postadres: Calle Corazón de María, nº7, 28002, Madrid, Spanje. Telefoon: +34 914 135 612

E-mail: info@rentbull.es 

2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming en eventuele nationale wetgeving die van toepassing kan zijn, informeren wij u dat wij bij One Way Rental Car SL (hierna One Way Rental Car) de gegevens die u verstrekt behandelen ons voor de volgende doeleinden:

Beheer de gegevens van de gebruikers die contact opnemen met One Way Rental Car via de webformulieren die beschikbaar zijn voor de gebruiker. Evenzo worden uw gegevens verwerkt om de vragen te beheren die u ons stuurt via de kanalen die hiervoor op onze website zijn ingeschakeld; Evenzo kunnen we indien nodig telefonisch, elektronisch, WhatsApp-berichten of sms contact opnemen met de gebruiker.
Behandel uw vragen en verzoeken.
Voer een kwaliteitscontrole uit op onze producten en diensten.
Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en statistische doeleinden.
Als u hiermee instemt, worden uw gegevens gebruikt om u te informeren en u periodiek berichten te sturen over nieuwe producten die voor u interessant kunnen zijn, evenals om u promoties, aanbiedingen, prijsvragen aan te bieden, u uit te nodigen voor evenementen of anderen. We kunnen u deze informatie zowel via gedrukte, elektronische als telefonische media sturen.
Als u hiermee instemt, worden uw gegevens gebruikt om u beter te leren kennen en uw profiel aan te maken. Indien beschikbaar kunnen gegevens die u mogelijk persoonlijk heeft verstrekt of die mogelijk zijn gegenereerd tijdens uw gebruik van de producten en diensten, aanvullende informatie zoals hobby's of voorkeursvoertuig, evenals de geschiedenis, worden verwerkt in de profielen die worden opgesteld over jou klant. Een dergelijke aanvaarding houdt geen geautomatiseerde besluitvorming in. 
Als u hiermee instemt, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Productions Ibiza Films SL, Damfer Consultores SL, Telina Desarrollo 10 SL, Deluxe Automotive SL en Fusion Consulting SL, leasemaatschappijen van de voertuigen die deel uitmaken van de One Way Rental Car-vloot met het Het enige doel om te voldoen aan de vereisten van de bevoegde autoriteiten in het licht van mogelijke verkeerssancties die leiden tot overtredingen die worden begaan tijdens de huurperiode van het voertuig.  

3. Soort verwerkte gegevens

In het kader van de dienstverlening en onder voorbehoud van de door u goedgekeurde doeleinden, zullen wij de volgende categorieën gegevens behandelen: 

Identificatie- en contactgegevens, bijvoorbeeld bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: naam, achternaam, telefoon of e-mail.
Gegevens van voorkeuren en hobby's, indien aanwezig in het formulier dat u invult,
Commerciële informatiegegevens, die u ons verstrekt over uw voorkeuren, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: het type verhuur en/of verhuur waarin u geïnteresseerd bent, voertuig dat u interesseert, enz. 

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om te reageren op de verzoeken of verzoeken die u hebt gedaan, of de contractuele relatie, en in ieder geval zolang u niet om verwijdering verzoekt, evenals de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk geval overeenkomen volgens elk type gegevens.

5. Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van het abonnementscontract voor de gevraagde diensten (zoals onder meer een verhuur, nieuwsbrief of het opstellen van een begroting).

De verwerking van uw gegevens voor de hierboven genoemde aanvullende doeleinden is gebaseerd op de toestemming die u ons heeft gegeven. U kunt uw toestemming echter op elk moment intrekken, zonder dat deze voorwaarde de commerciële relatie die ons bindt. U kunt deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@rentbull.es

6. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Alleen in het geval dat u hiermee heeft ingestemd, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan samenwerkende bedrijven van One Way Rental Car met als enig doel onze dienstverlening te verbeteren en de toegang tot andere producten te vergemakkelijken door middel van voordelen en/of kortingen.

Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is.

7. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U hebt het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet behandelen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Evenzo hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld .

In bepaalde omstandigheden kunt u om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken, in welk geval we deze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. One Rental Car stopt met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of het uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims.

Evenzo kunt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen en de verleende toestemmingen op elk moment intrekken, zonder de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan aan te tasten.

U kunt deze rechten uitoefenen op verzoek door een e-mail te sturen naar info@rentbull.es met een kopie van uw identiteitsbewijs of ander document dat uw identiteit bewijst, en duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.

Ten slotte informeren wij u dat u contact kunt opnemen met het Spaanse bureau voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties voor elke claim die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

8. Hoe hebben wij uw gegevens verkregen?

We herinneren u eraan dat als u ons gegevens verstrekt die betrekking hebben op een andere natuurlijke persoon, u deze moet informeren over de punten in deze clausule voordat ze worden opgenomen.

9. Sociale netwerken 

Sociale netwerken maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers en hiervoor heeft One Way verschillende profielen in hen gemaakt.

Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om lid te worden van de pagina's of groepen die One Way heeft op verschillende sociale netwerken. 

U moet er echter rekening mee houden dat, tenzij we uw gegevens rechtstreeks opvragen (bijvoorbeeld via marketingacties, prijsvragen, promoties of op een andere geldige manier), uw gegevens tot het overeenkomstige sociale netwerk behoren. Daarom wordt aanbevolen dat u hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid aandachtig leest en ervoor zorgt dat u uw voorkeuren met betrekking tot de behandeling van gegevens configureert. 

SpanishCatalanEnglishFrenchGermanRussianDutchArabicChinese (Simplified)JapanesePortuguese
Chat openen